הטיפ השבועי

רואה חשבון בתל אביב

יוני 21st, 2015

חברת סופרין בכר ושות' מספקים שירותי ראיית חשבון לעסקים, אנו פועלים בזירה התל אביבית כבר עשרים שנה תוך מתן שירותים פיננסיים מקצועיים לכל סוגי העסקים.

עסק קטן לצרכי הבנק

מאי 19th, 2015

במהלך שנת 2013 עדכן בנק ישראל את הגדרת "עסק קטן" לצרכי בנקאות. חברה / עסק שמחזורו השנתי נמוך מ 5 מליון ש"ח מוגדר "עסק קטן".

הפסדים מניירות ערך

מאי 19th, 2015

אם יש לכם יותר מחשבון בנק אחד בו אתם משקיעים בניירות ערך מומלץ לכם להגיש דוח שנתי למס הכנסה אפילו אם אינכם חייבים בכך על פי חוק. זאת מאחר שכל בנק מבצע חישוב מס רק בגין החשבון המנוהל אצלו.

הקפידו לבקש חשבונית מס על הוצאותיכם

מאי 19th, 2015

על פי הוראות סעיף 38 לחוק מס ערך מוסף עוסק מורשה זכאי לנכות את התשומות הכלולות ב"חשבונית מס" שהוצאה לו כדין או ברשימון יבוא.

דוחות רבעוניים של קרנות פנסיה

מאי 19th, 2015

בתום כל רבעון, כל מי שיש לו חשבון בקרן פנסיה, ביטוח חיים, קופת גמל ו/או קרן השתלמות מקבל דוח ובו פירוט תנועות. רבים מאיתנו נותנים בדוח במבט חטוף ובמקרה הטוב טורחים לתייק אותו. הסיבה לכך ברורה: עומס פרטים, הצגה לא נוחה ו"שפה" שאינה נהירה למי שאינו מהתחום.