ניהול כספים לעסקים וחברות

בשנים האחרונות ישנו גידול משמעותי במספר החברות החדשות שנוספו למשק הישראלי. חברות חדשות רבות עוסקות בתחום ההיי-טק. החברות, מעצם הגדרתן, הן חברות בעלות רמת סיכון גבוה ואופי הרפתקני מעט. חברות אילו, שמות את עיקר הדגש על המחקר והפיתוח ולעיתים נוטות, לפחות בתחילת דרכן, להזניח מעט את הצד הפיננסי והניהולי.

הרבה חברות סטרט-אפ, הנמצאות בתחילת דרכן, מעדיפות לוותר על העסקת איש כספים מנוסה הן בגלל אילוצי תקציב, המופנה רובו למו"פ והן בגלל שהיקפי הפעילות בחברות מסוג זה אינם מצדיקים העסקת מנהל כספים במשרה מלאה.

ויתור על פונקציה כה חשובה, גורם לכך שחלק ניכר מהחברות נתקלות בקשיים בכל הנוגע לניהול הכספים בארגון על כל היבטיו. המחסור בידע מקצועי מתאים ונהול פיננסי מקצועי, מהווה את אחת הסיבות המרכזיות להפסדים מיותרים, הקצאה לא אופטימלית של המשאבים הכספיים ולהפסקת הפעילות של החברות הנ"ל בטרם עת.

כפתרון לבעיות הנ"ל משרדנו מציע שירותי חשבות וניהול כספים על בסיס של קבלנות משנה, בהתאם לצרכי החברה. השירות חוסך לחברה עלויות ניכרות ומעניק לה ייעוץ פיננסי איכותי וזמין המסייע בקבלת החלטות.

במסגרת שירות החשבות, משרדנו:

• מסייע בקביעת מדיניות תמחור.

• מנתח את פעילות העסק.

• מפקח על איכות הנהלת החשבונות.

• מעניק לארגון מידע פיננסי בזמן אמת – כך שתהיה נגישות למידע עדכני בעת קבלת ההחלטות.

• מכין דוחות ניהוליים המרכזים מידע חיוני ומסייעים בניהול יעיל של העסק.

• מקיים ישיבות הנהלה לפי בקשת הלקוח במטרה לדון בסוגיות העולות במהלך העסקים השוטף.

• מגיש דוחות למוסדות, בהתאם לצורך.