עבודה וטיפול מול רשויות המס

במהלך 30 שנות פעילותו של המשרד, צברו השותפים ניסיון רב בייצוג מול רשויות המס בארץ.

ניסיון זה מורכב ממאות דיוני שומות בהן ייצג המשרד את לקוחותיו ומקשרים אישים שנצברו עם רשויות המס.

משרדנו תמיד הביא לתוצאות משביעות רצון עבור לקוחותינו.

הקו המנחה אות משרדנו הינו, סגירת דיון בצורה מיטבית כבר בשלב הראשון על מנת שלקוחות המשרד לא יגיעו לשלב ב' בדיוני השומה, כאשר הכל נסגר ברוח טובה מול מפקחי המס השונים.

בכדי "להצליח" בדיון יש להיערך אליו כבר בשלב הגשת הדוחות הכספיים השנתיים.

כאשר הדוחות ערוכים על פי כל החוקים והתקנות ועומדים במבחני הסבירות, אזי על פי רוב, טענות מפקחי המס, אינן מהותיות וניתן לסגור שומות ללא חיוב כספי גדול.