חוות דעת מומחה לבתי משפט

בתי המשפט נעזרים בחוות דעת של מומחה על מנת שתסייע לו להגיש לפסיקה הנכונה והצודקת. בסכסוכים כלכליים נעזרים השופטים במומחים פיננסים ורואי חשבון מומחים אשר תפקידם לספק לשופט חוות דעת פיננסית/ כלכלית.

אין להפריז בחשיבותה של חוות דעת מקצועית המנוסחת בבהירות וברהיטות. לעתים תלוי בחוות דעת כזו כל התיק המשפטי.

השותפים במשרד צברו ניסיון רב בתחום והגישו לבתי המשפט בארץ עשרות חוות דעת של מומחה. חוות הדעת נגעו בתחומים רבים של סכסוכים עסקיים ולרבות חוות דעת בתביעות ייצוגיות כנגד גופים גדולים במשק.

סימוכין לטיבן של חוות הדעת של סופרין ובכר ניתן למצוא בת"א 35311-08 שם רשמה כבוד השופטת נועה גרוסמן כדלקמן:

"התובע הגיש חוות דעת מומחה של רו"ח שגיא סופרין. רו"ח סופרין העיד בפני ברהיטות ובאופן אמין, בהיר ומשכנע… חוות דעתו של המומחה סופרין היתה מאוזנת ושקולה."